Pašreizējā laika:
Zvaniet: (+372) 59 19 0076

18.gs. pirmajā pusē Cariskajā Krievijā bākas novērotāja pienākumos ietilpa laikapstākļu reģistrēšana: vēja virziens un ātrums, garām braucošo kuģu skaits.

1865.gadā Sūrupi bākā regulāri sāka fiksēt meteoroloģiskos novērojumus. 1870.gadā stacijas tika aprīkotas ar pārsvarā ārzemēs iegādātu tehniku: barometriem, termometriem, ūdens līmeņa rādītājiem un citu nepieciešamo aprīkojumu. 1919.gadā ar laikapstākļu novērošanas darbiniekiem tika noslēgti līgumi. Laikapstākļu stacija Sūrupi aizmugurējā bākā tika iznīcināta 2. pasaules karā, un vēlāk to neatjaunoja. Priekšējā bākā mērījumi tika veikti līdz 1950-tajiem gadiem. Pēc 2. pasaules kara komunikācija ar centriem un karakuģiem notika caur Baltijas Floti, izmantojot radio pārraides aprīkojumu un šifrētu tekstu. Ledus veidošanās periodā tika ziņots par ledus ledus apjomu un atrašanās vietu.

Ikviens šodien var izmantot tiešsaistes kameru, kas izvietota Sūrupi bākā. Pateicoties meteoroloģiskajai stacijai, var sekot līdzi arī laikapstākļiem. Video kamera ir izvietota 67m augstumā, no kura lieliski var pārredzēt apkārtni.

You can also use mose wheel to zoom & click on image to move camera. Download picture