Dabartinis oras:
Paskambinkite: (+372) 59 19 0076

Pirmoje XVIII a. pusėje carinėje Rusijoje švyturio stebėtojo užduotis buvo metereologinių sąlygų - vėjo krypties, greičio ir praplaukiančių laivų - registravimas.

1865 metais Suurupi švyturyje pradėti reguliarūs meteorologiniai stebėjimai. 1870 metais stotys buvo aprūpintos barometrais, termometrais, vandens lygio matuokliais ir kita reikalinga įranga, kuri dažniausiai buvo perkama užsienyje. 1919 metais meteorologinių sąlygų stebėjimas buvo perduotas pagal darbo sutartis dirbantiems švyturio prižiūrėtojams. Suurupi meteorologinė stotis, esanti aukštutiniame švyturyje, buvo sugriauta II Pasaulinio karo metu ir vėliau niekada nebuvo atstatyta. Apatiniame švyturyje stebėjimai buvo vykdomi iki 1950-ųjų. Po II Pasaulinio karo Baltijos laivyno švyturiuose ryšys su centrais ir karo laivais buvo kuriamas naudojant radijo siųstuvus ir koduotus tekstus. Užšalus vandeniui, buvo perduodama informacija apie ledo storį ir išsidėstymą.   

Dabar turime galimybę stebėti oro sąlygas ir aukštutinio Suurupi švyturio aplinką kameros ir meteorologinių stočių pagalba. 67 metrų aukštyje virš jūros lygio patalpinta vaizdo kamera perteikia puikų apylinkių vaizdą.

You can also use mose wheel to zoom & click on image to move camera. Download picture