Ström väder:
Ring: (+372) 59 19 0076

I Tsar-Ryssland hade fyrvaktarna redan under första hälften av 1700-talet i uppdrag att anteckna klimatförhållandena i dagboken: vindens riktning och styrka, samt förbipasserande fartyg.


1865 började man göra reguljära meteorologiska observationer i Suurupi fyr. 1870 förseddes stationerna med huvudsakligen från utlandet inköpta barometrar, termometrar, vattenmätningsstavar och annan behövlig teknisk utrustning. 1919 ingick man avtal om att fyrpersonalen skulle ha hand om väderobservationerna. Den meteorologiska stationen invid Suurupi övre fyr förstördes i andra världskriget och den anlades inte senare på nytt. Observationerna fortsatte invid den nedre fyren ännu under sovjettiden fram till femtiotalet. Efter andra världskriget försiggick baltiska flottans kontakter mellan centralerna och krigsfartygen i fyrarna med hjälp av radiosändare och detta skedde med chiffrerad text. Under isperioden sände man också information om istäckets storlek och läge. 

Nu har alla, med hjälp av webbkameran och väderstationen i Suurupi övre fyr, möjlighet att följa med det rådande vädret samt det som sker i omgivningen. Videokameran är installerad på 67 meters höjd över havsytan och ger en tidigare osedd utomordentlig utsikt över hela omgivningen.

You can also use mose wheel to zoom & click on image to move camera. Download picture